18°C 
اوقات شرعی
 • چهارشنبه،03 خرداد 1396
 • ورود
 
     
   • ارائه کردن قابلیت‌ها و توانایی‌ها و ظرفیت‌های شرکت‌های فعال در حمل و نقل ریلی و صنایع ...
    حضور شرکت بهره‌برداری قطارشهری در گردهمایی صنعت حمل و نقل ریلی خاورمیانه...
    برای این روز، 213 اعزام مسافری با سرفاصله زمانی 7 و 10 دقیقه پیش‌بینی شده ضمن اینکه در ...
    افزایش یک ساعته سرویس‌دهی خط یک قطار شهری مشهد...
    متأسفانه به دلیل ترکیدگی لوله در پشت دیواره تونل قطار شهری مشهد که هیچ ارتباطی به ما نیز ...
    توقف موقت مسافرگیری در ایستگاه میدان فلسطین خط یک قطار شهری مشهد...
    با توجه به درخواست شهروندان مبنی بر کاهش سرفاصله زمانی رسیدن قطارشهری در خط 2 و همچنین ...
    کاهش 10 دقیقه‌ای سرفاصله زمانی در خط 2 قطارشهری مشهد...
   •      
         
   •